Oplossingsgericht, bekwaam en onafhankelijk.

Bartels richt zich met name op (zakelijke) samenwerkingsgeschillen en teambemiddeling van (inkoop)teams. Zij is vanuit haar achtergrond in de advocatuur, goed ingevoerd in de zakelijke en commerciële belangen van partijen met oog voor alle persoonlijke zaken die daarin vanzelfsprekend ook spelen. Iedere deelnemer wordt gerespecteerd. Zij zal als MFN-mediator partijen sturing geven bij het vinden van eigen oplossingen.

 

Waarom Bartels | ABC?

 

Oplossingsgerichte mediator en conflictcoach

Bartels | ABC richt zich op bemiddeling van (zakelijke) samenwerkingsgeschillen en verbetering van teamsamenwerking. In volledige vertrouwelijkheid en met aandacht voor de onderlinge communicatie worden onder begeleiding van de mediator over en weer aanvaardbare en werkbare afspraken gemaakt. Mediation is een snel en kostenefficiënt traject met maximale invloed van de betrokkenen op de uitkomst.

Daarnaast werkt Bartels | ABC als conflictcoach waarbij mensen worden begeleidt zelfstandig het conflict op te lossen en conflictvaardiger te worden.

 

Ervaren aanbestedingsjurist met oplossingsgerichte aanpak

Bartels | ABC  heeft niet alleen kennis van zaken  op het gebied van aanbestedingsrecht maar ook – als mediator met advocatuurlijke achtergrond  – kennis van bemiddeling, conflictoplossing en conflictmanagement. Uitgangspunt is het optimale inkoopresultaat binnen de mogelijkheden. Waarbij haar werkwijze een praktische, oplossingsgerichte aanpak is in nauw overleg met de cliënt.

Bartels | ABC werkt als of counsel voor Corvers Procurement Services bv en Bartels Sueters aanbestedingsadvocatuur bv.

Ook verzorgt Bartels | ABC gespreksbegeleiding/bemiddeling bij aanbestedingsgeschillen. Zoals die tussen drie marktpartijen en een aanbestedende dienst, waarbij een van de betrokkenen na afloop vertelde:

schermafbeelding-2016-09-14-om-15-33-55

 

Bartels | ABC voor Advies, Bemiddeling en Conflictmanagement.

Credo van een trainer

Voor een training of coaching

Sta ik stil en besef

Ik heb genoeg en ik ben genoeg

 

Niet perfect. Perfect zou teveel zijn

Ik ben menselijk en dat is genoeg

 

Er is niets dat de mens met wie ik straks werk

Kan denken of voelen of zeggen waar ik  geen deel aan heb

En dat ik niet in mezelf kan vinden.

 

Zo kan ik met hem zijn

Zo wil ik met hem zijn

Ik ben voldoende

Dat is voldoende

 

Joost Drenthe

Conflictmanagement bij beëindiging overheidscontracten – kennissessie 28 september a.s.

De uitvoering van een contract na aanbesteding loopt vaak niet zoals gewenst. Soms is beëindiging van de overeenkomst onoverkomelijk, maar meestal niet gewenst. Het kost veel geld en energie en meestal is een nieuwe aanbesteding noodzakelijk.

Integraal conflictmanagement waarbij (uitvoerings-)geschillen binnen een organisatie intelligent worden opgelost voorkomt voortijdige beëindiging van overheidscontracten waarbij een goede commerciële relatie wordt behouden. Tijdens de kennissessie wordt inzicht gegeven in de escalatie van conflicten en de efficiënte aanpak hiervan. Zie hier voor het volledige programma dat wordt uitgevoerd door de Aanbestedingsacademie.

De afgewezen inschrijver bij aanbestedingen

Op 18 mei a.s. organiseert de Aanbestedingsacademie de praktische training ” De afgewezen inschrijver bij aanbestedingen”.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor zowel inkopers van aanbestedende diensten als voor de tender- en accountmanagers bij ondernemers die willen leren hoe zij het beste gunning en afwijzing bij een aanbesteding efficiënt kunnen aanpakken. Dit op een wijze die recht doet aan de positie en belangen van de inschrijver en de aanbestedende dienst.

Wat leert u

U krijgt het juridische kader toegelicht waar de aanbestedende dienst aan moet voldoen bij motivering en afwijzing en waar de inschrijver recht op heeft. U krijgt ook gesprekstechnieken aangereikt die u ondersteunen uw eigen positie te versterken en uw belangen toe te lichten met respect voor de andere partij. Door een serieuze en professionele aanpak van gunning, motivering en afwijzing wordt de kans op een klacht of gerechtelijke procedure aanzienlijk verkleind.

Doelstelling

Aan het einde van deze training is de deelnemer beter in staat om professioneel om te gaan met gunning en afwijzing bij een aanbesteding. U krijgt praktische oefeningen waarbij daadwerkelijk aandacht hebben voor de positie van zowel de aanbestedende dienst als de afgewezen inschrijver en ieders belangen bij de aanbesteding centraal staan. 

Lees meer…

Samenwerking ten behoeve van inkoop: hoe zorg je voor een succesvol inkoopteam?

Veel grotere aanbestedende diensten hebben een geprofessionaliseerde inkoopafdeling met meerdere medewerkers. Zij dragen zorg voor de inkoop van diverse dossiers, waar afhankelijk van de omvang  van het dossier Europees wordt aanbesteed.

De taken die een inkoopteam -binnen het kader van de tactische inkoop – uitvoert zijn heel divers van het bepalen en kwantificeren van het inkooppakket, het opdoen van kennis van de inkoopmarkt tot het uitvoeren van het (Europese) aanbestedingsproces (specificeren, selecteren en contracteren). Men is er zich van bewust dat er bij het inkoopproces meerdere deskundigen moeten worden betrokken om een optimaal resultaat te bereiken. Met de gebruikers om de inkoopbehoefte helder te krijgen, met techneuten of materiedeskundigen om technische specificaties te formuleren, met juristen voor de juridische aspecten van het aanbestedingsproces en de contractering.

Vaak wordt er gebruik gemaakt van (tijdelijke) multidisciplinaire inkoopteams waar deze mensen in samenwerken met als doel het inkoopproces goed te doorlopen met een bevredigend inkoopresultaat. De grootte van het inkoopteam hangt sterk af van de aard en omvang van de opdracht. Niet ieder teamlid hoeft continue volledig betrokken te zijn bij het inkoopproces.

Het gezamenlijke belang van het inkoopteam

Teamwork is mooi, maar in de praktijk loopt het soms niet soepel. Een veel voorkomende oorzaak hiervan is dat ieder in het inkoopteam vanuit zijn eigen belang werkt en het inkoopteam het gezamenlijke belang – een goed inkoopresultaat voor de organisatie – soms uit het oog verliest. De inkoper wil het kwalitatief beste inkoopresultaat tegen de beste prijs en wil zijn interne klant tevreden stellen. De interne klant, de gebruiker, wil graag het schaap met zeven poten met veelal een duidelijke voorkeur voor een bepaald merk. De techneut wil graag een goed werkbaar product dat aansluit binnen de organisatie en het liefst tot in detail gespecificeerd, zodat hij zeker weet dat hij krijgt wat hij wil. De jurist wil geen risico lopen, de aanbestedingsregels moeten zorgvuldig worden nageleefd, specificaties moeten objectief en merk-neutraal zijn en er moet een gedegen contract komen.

En dan hebben we het nog niet eens over de verschillende persoonlijkheden die kunnen botsen in het kader van de samenwerking.

Hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op en voorkom je dat allerlei teamfrustraties leiden tot gebrekkige prestaties van het inkoopteam?  Lees meer…