Advies | Bemiddeling | Conflictcoaching

Bartels | Advies

Bartels | ABC zal eerst in een intake met u onderzoeken wat nodig is in de situatie die u wilt oplossen of aanpakken. Zij zal advies geven over de best passende aanpak.

Dit kan een bemiddeling (mediation) zijn tussen 2 of meerdere medewerkers binnen een team wanneer er een concreet (samenwerkings)geschil is, maar soms is ook iets anders nodig. Bijvoorbeeld wanneer binnen een team resultaten moeten worden behaald, maar door gebrek aan vertrouwen en onderlinge verschillen in inzichten en persoonlijkheden geen stappen kunnen worden gezet. Coaching van het team kan dan zorgen voor een stap in de ontwikkeling.

Ook kan het team gebaat zijn met het verder ontwikkelen van bepaalde vaardigheden zoals bijvoorbeeld:

  • conflictvaardigheden
  • effectief nemen van teambesluiten
  • efficiënter communiceren.
  • omgaan met bijvoorbeeld feedback, emoties en weerstand

Een specifieke op maat gemaakte training voor het team is dan wat nodig is  om het team te ontwikkelen.

……………………………………………………………………….

Bartels | Bemiddeling

Bij samenwerkingen

Soms loopt een samenwerking tussen partners of collega’s stroef. Er ontstaan wrijvingen en onbegrip waardoor goede samenwerking wordt belemmerd en er onvoldoende resultaten worden behaald. Bartels | ABC kan als onafhankelijke Mfn-mediator ondersteunen om het proces weer glad te trekken zodat betrokkenen weer gemotiveerd en met plezier verder kunnen.

  • bijvoorbeeld wanneer u steeds maar weer met dezelfde collega een strijd voert en er samen niet meer uit komt of het gewoon echt niet klikt tussen jullie, maar samenwerking noodzakelijk is, waardoor het werkplezier en de resultaten achterblijven.
  • bijvoorbeeld wanneer binnen het team een concreet geschil over bijvoorbeeld werkwijze of aanpak maar niet kan worden opgelost.

Bij aanbestedingen

Soms loopt een aanbestedingsprocedure of de uitvoering van de overeenkomst anders dan gewenst. Er ontstaan discussies of conflicten die het proces en de uitvoering belemmeren. Bartels | ABC kan als onafhankelijke mediator ondersteunen om het proces weer glad te trekken zodat betrokkenen weer verder kunnen.

  • bijvoorbeeld wanneer u samen met andere afdelingen (inkopers met technische mensen en/of juristen) tot een gezamenlijk stuk (bestek, aanbestedingsdocument etc) moet komen, maar het lukt niet, omdat niet “dezelfde taal” wordt gesproken.
  • wanneer gedurende de aanbestedingsprocedure fouten zijn gemaakt en overleg met alle inschrijvers zou kunnen leiden tot een oplossing om verder te kunnen met het aanbestedingsproces;
  • bijvoorbeeld wanneer bij de uitvoering van de opdracht problemen ontstaan met de opdrachtnemer over de uitvoering en partijen gezamenlijk aan een constructieve oplossing willen werken.

Wanneer mediation geen passend middel is, maar een aanbestedingsadvocaat nodig is, dan heeft Bartels | ABC hiervoor een samenwerking met Bartels Sueters Aanbestedingsadvocaten.

…………………………………………………………………………….

Bartels | Conflictcoaching

Conflictcoaching bij teams

Veel mensen vermijden conflicten. Conflicten zijn naast vertrouwen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid de basis van goede teamsamenwerking. Als de teamleden elkaar niet vertrouwen zijn ze ook niet bereid om open en constructieve conflicten aan te gaan. Terwijl dit nodig is om als team verder te ontwikkelen.

Bartels |ABC begeleidt teams de vaardigheid en de bereidheid te ontwikkelen om gezonde conflicten aan te gaan waardoor een team kan groeien in zijn ontwikkeling.

 

Conflictmanagement

Conflicten kunnen een onderneming blootstellen aan grote risico’s en efficiënt conflictmanagement is daarmee een van de belangrijke bouwstenen van risicomanagement. Conflicten kunnen ook mogelijkheden en kansen met zich meebrengen. Dus is het belangrijk om de juiste benadering te kiezen.

Integraal conflictmanagement binnen een organisatie betekent effectieve geschillenbehandeling binnen een organisatie, waarbij aan de hand van zorgvuldige conflictdiagnose in een zo vroeg mogelijk stadium bewust gekozen wordt voor het meest geschikte middel voor het specifieke conflict, waarbij niet meer vanzelfsprekend voor procederen wordt gekozen indien men er na onderhandelen niet uitkomt, maar ook ruimte is voor alternatieve geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld mediation of bindend advies.

In een aantal onderzoeken is aangetoond dat conflictmanagement grote voordelen voor ondernemingen oplevert. Voordelen van conflictmanagement waarin ruimte is voor alternatieve geschillenbeslechting zijn kosten- en tijdbeheersing, controle over de oplossing en het behoud van goede business relaties. Integraal conflictmanagement ondersteunt de missie, waarden en doelstellingen van een organisatie.

Bartels | ABC kan organisaties ondersteunen in het opstellen en implementeren van integraal conflictmanagement.