Blogs

Mediation: een passend middel bij aanbestedingsgeschillen?

Met de invoering van de Aanbestedingswet 2012 is er ook flankerend beleid voor klachtenafhandeling opgesteld. Gestimuleerd wordt dat partijen geschillen in onderling overleg oplossen en niet naar de rechter gaan. Aanbestedende diensten wordt aanbevolen... Lees meer