Coaching en Training

– voor medewerkers & teams –

 

betrokken      |     oplossingsgericht     |     met een warm hart

Coaching van teams 

Chantal  begeleidt teams in ontwikkeling. Teams die zichzelf willen verbeteren in communicatie en onderlinge samenwerking om op die manier betere resultaten te behalen, meer verbinding en werkplezier vinden in haar een passende teamcoach.

Door haar jarenlange ervaring met aanbestedingen is zij een goede gesprekspartner en coach bij inkoopteams.  In dat verband werkt zij samen met andere professionals in “Inkoopperspectief”.

Info Inkoopperspectief

 

 

Coaching bij stressklachten en burnout 

Chantal begeleidt werknemers, leidinggevenden en teams die (teveel) stress en werkdruk ervaren. Stressoren worden in beeld gebracht, coping van stress en samen wordt gezocht naar oplossingen voor meer vitaliteit en werkplezier. In dit verband werkt zij samen met Burnout Preventie & Begeleiding (BPB)

Info Burnoutperspectief

 

Mediations 

Chantal werkt als mediator bij (zakelijke) samenwerkingsgeschillen. Als cliënten commitment hebben om samen daadwerkelijk het conflict op te lossen en bereid zijn om echt elkaar’s standpunten te verkennen met een open mind, dan is zij voor jullie de beste mediator.

Preventie van burnout, no time to loose!

 

Is jouw batterij halverwege de dag al leeg? Herken je jouw stemming niet meer? Probeer je krampachtig alles onder controle te houden? Of zie je jouw collega of medewerker hiermee worstelen?

Volgens de laatste cijfers kampt maar liefst 1 op de 7 werknemers met overmatige stressklachten. Werkgevers worden hierdoor geconfronteerd met steeds meer verzuim. Voor collega’s verhoogt dat vaak de werkdruk.
Herstellen van burnout is een zware en langdurige klus. Laat het niet zover komen. Tijdige aanpak van stressklachten is noodzaak. Burnout Preventie Brabant helpt bij bewustwording en biedt concrete handvatten in de vorm van incompany kennissessies.

Denk hierbij aan:

  • Stress in goede banen leiden;
  • Stress, weet wat je eet;
  • Healthy digital lifestyle;
  • Omgaan met verlies op het werk.

Burnout Preventie Brabant is gespecialiseerd in individuele trajecten op maat. Wij staan met een multi-disciplinair en ervaren team klaar voor begeleiding naar duurzaam herstel van werkenergie. Naast de werknemer ondersteunen wij waar nodig ook zijn team in samenwerking met de werkgever.

 Wij zijn er voor herstel van de werknemer en ontzorgen de werkgever.

BPB werkt aan positieve werkenergie voor werknemers gelet op zelfinzicht, emoties, voeding, beweging, brein en ontspanning;

 

“Iedere werknemer die een burnout vóór blijft voorkomt langdurige uitval als werknemer én als mens.”

 

 

 

“Go Live” Aanbiedingen | beperkt aanbod

Lees meer…

Zonder vertrouwen geen teamwork

In een eerdere teamsessie van de commerciële binnendienst heb ik als teamcoach veel tijd en aandacht besteed aan de samenwerking met een ander team binnen de organisatie, afdeling inkoop. Beide teams werken nauw met elkaar samen en vormen samen een belangrijke rol binnen de organisatie op het gebied van inkoop, leveranciersmanagement en contractbeheer. De commerciële binnendienst voert een aantal administratieve taken voor de inkopers uit. De inkopers weten de medewerkers van de commerciële binnendienst ook graag te vinden voor taken van administratieve aard waar ze weliswaar zelf verantwoordelijk voor zijn, maar vaak niet zo’n zin in hadden. De zogenaamde “tijdrovende vervelende klusjes”.

In een teamsessie welke erop gericht was om te onderzoeken wat de commerciële binnendienst deed aan taken welke de bedoeling zijn op een wijze die past kwam naar boven dat ze deze “vervelende klusjes” niet meer wilden doen. Ze kosten veel tijd en werden vaak op een niet zo’n prettige toon uitbesteed. Als ze deze klusjes niet meer zouden doen dan zou er ruimte blijven voor andere taken waar ze zich wel op wilden richten. Er werd formeel een SMART besluit genomen.

Vandaag was de vervolgsessie. Ik was erg nieuwsgierig naar de opgedane ervaring. Hoe hadden de inkopers gereageerd? En hoe was het om “nee” te zeggen? Lees meer…

Doodlopende vergaderingen, wirwar van communicatie

Doodlopende vergaderingen, wirwar van communicatie.

Wie kent het niet, dat je iemand een vraag stelt en dat een verhaal volgt waarvan je de draad kwijt raakt en 10 minuten later niet meer kunt volgen waar het nou eigenlijk over gaat? Of dat je in een teamvergadering zit en een half uur na aanvang van een agendapunt de discussie over iets wordt gevoerd waarvan je je afvraagt hoe jullie daar terecht zijn gekomen. Een wirwar van uitspraken en opmerkingen van ieder met veelal goede bedoelingen, maar waar de dialoog volledig op stuk loopt. Wat raak je daarvan verveelt.

 

Slechte communicatie maakt dat vergaderingen te lang duren en vaak weinig toegevoegde waarde hebben. Zeventig procent van de communicatie in organisaties blijkt te worden gevuld met zaken die de dialoog doen vastlopen. Wanneer de dialoog vastloopt wordt de verbinding tussen mensen verbroken en kunnen conflicten ontstaan.

Lees meer…

Wie kan me helpen? Wie komt me redden?

Wie kan me helpen? Dat is een hele duidelijke gebruikelijke vraag tussen collega’s die met elkaar samenwerken. Soms komt daar een positief antwoord op, soms niet. Maar beslist (her)ken je ook een ander type vraagsteller die dit op een andere manier doet bijvoorbeeld een iets andere toon of bijvoorbeeld passief, door te zuchten achter zijn bureau totdat je je op een bepaalde manier genoodzaakt voelt om te helpen of iets anders in je aangewakkerd wordt. Wat ook wel goed voelt. Ben jij misschien een Redder?

De Redder

Een Redder voelt zich prettig door iemand anders te redden. Dit is iets anders dan iemand helpen. Een Redder denkt, voelt en handelt voor de ander zonder te toetsen of dat ook gewenst is. Daarmee ontneemt hij de verantwoordelijkheid van de ander en maakt zich zelf onmisbaar. Redders lossen graag problemen van collega’s op en houden erg van harmonie. ‘ Kom maar laat mij het maar doen’ is een gevleugelde uitspraak van de Redder.

Het Slachtoffer

Misschien herken je je zelf in sommige situaties meer in de rol van het Slachtoffer. Het Slachtoffer doet alsof hij niets kan in de hoop dat een ander de verantwoordelijkheid oppakt. Slachtoffers klagen graag en voelen zich vaak minder dan anderen. Slachtoffers spreken graag in termen van ‘ja maar’, ‘ ik heb het nou eenmaal druk’, ‘ik kan er toch ook niets aan doen’ etc. Het zielige Slachtoffer doet vooral een appel op de Redder. Het irritante Slachtoffer doet een appel op de Aanklagersrol bij anderen.

De Aanklager

De Aanklager beleeft plezier in het anderen wijzen op fouten, zodat hij daar zelf een positief gevoel van eigenwaarde aan over houdt. Aanklagers kunnen zich richten op regels en procedures of op personen. Aanklagers vallen anderen aan en weten het altijd beter. Je hoort hun in termen van ‘aan jou heb ik ook niets’, ‘ik irriteer me enorm aan jou’ etc.

Lees meer…