Precies. Dat is ook de doelstelling van het inschakelen van een conflictcoach. De conflictcoach zal je een spiegel voorhouden om je eigen aandeel in het conflict te zien en met jou strategieën ontwikkelen om zelf het conflict op te lossen. De conflictcoach ondersteunt maar een van de partijen in het conflict, buiten het zicht van de andere partij. De ervaring leert dat indien een van de betrokkenen op een andere manier gaat communiceren dit grote impact heeft op het conflict en samen een oplossing kan worden gevonden.

 

Emoties geven veel inzicht

In een conflict kun je veel emoties ervaren. Het ene moment misschien boosheid, maar ook teleurstelling, angst en verdriet kunnen je overvallen. Er zijn ook mensen die weinig voelen en emoties wegstoppen. Emoties zijn een belangrijke graadmeter en kunnen ons helpen begrijpen waarom we op een bepaalde manier in het conflict handelen.

De coach helpt je om te begrijpen wat jou en de ander motiveert om op een bepaalde manier te handelen. Hoe beïnvloeden deze emoties de mogelijkheden? Wat moet er gebeuren om een positiever gevoel te krijgen?

 

Wie is de schuldige?

Ieder van de betrokkenen heeft een aandeel in het conflict. Deze verantwoordelijkheid is iets anders dan schuld. Schuld impliceert dat iemand iets verkeerd heeft gedaan en daar de gevolgen van onder ogen  moet zien. Verantwoordelijkheid is een kwestie van het onderkennen van de eigen invloed op de situatie. De coach onderzoekt met jou wat jullie gezamenlijke belangen zijn om er uit te komen en wat je zelf zou kunnen bijdragen om tot een oplossing te komen.

 

Conflictvaardiger

De conflictcoach bereidt je voor op het gesprek. De coach leert je om conflictvaardiger te worden. Een alternatieve manier om het conflict aan te pakken met een ander resultaat dan je tot nu toe hebt gedaan.