Op 18 mei a.s. organiseert de Aanbestedingsacademie de praktische training ” De afgewezen inschrijver bij aanbestedingen”.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor zowel inkopers van aanbestedende diensten als voor de tender- en accountmanagers bij ondernemers die willen leren hoe zij het beste gunning en afwijzing bij een aanbesteding efficiënt kunnen aanpakken. Dit op een wijze die recht doet aan de positie en belangen van de inschrijver en de aanbestedende dienst.

Wat leert u

U krijgt het juridische kader toegelicht waar de aanbestedende dienst aan moet voldoen bij motivering en afwijzing en waar de inschrijver recht op heeft. U krijgt ook gesprekstechnieken aangereikt die u ondersteunen uw eigen positie te versterken en uw belangen toe te lichten met respect voor de andere partij. Door een serieuze en professionele aanpak van gunning, motivering en afwijzing wordt de kans op een klacht of gerechtelijke procedure aanzienlijk verkleind.

Doelstelling

Aan het einde van deze training is de deelnemer beter in staat om professioneel om te gaan met gunning en afwijzing bij een aanbesteding. U krijgt praktische oefeningen waarbij daadwerkelijk aandacht hebben voor de positie van zowel de aanbestedende dienst als de afgewezen inschrijver en ieders belangen bij de aanbesteding centraal staan. 

Onderwerpen die in deze training aan de orde komen

  • Aandachtspunten ten behoeve van de beoordelingsfase voor een deugdelijke motivering van een afwijzing.
  • De eisen waaraan een gunningsbeslissing en de motivering van de afgewezen inschrijvers moeten voldoen. Hoe ver reikt de motiveringsverplichting van een aanbestedende dienst: waar heeft de inschrijver recht op en welke informatie hoeft de aanbestedende dienst niet te geven? In hoeverre kan een aanbestedende dienst een reeds gegeven motivering herzien? Hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie van inschrijvers?
  • Vanuit de positie van de aanbestedende dienst: hoe voer je het gesprek met de afgewezen inschrijver. Hoe kom je erachter wat er werkelijk speelt bij de inschrijver? Hoe kun je het gesprek zo voeren dat de inschrijver zich gehoord voelt en je de stap naar een klacht of procedure verkleint, dan wel weet te voorkomen.Wat te doen als er toch een klacht wordt ingediend of een gerechtelijke procedure wordt gestart? Hoe pakt u dat zo professioneel mogelijk aan binnen uw organisatie?
  • Vanuit de positie van de afgewezen inschrijver: Hoe voer je het gesprek zonder dat de relatie met een potentiële opdrachtgever wordt beschadigd? Hoe krijg je de informatie die je nodig hebt om je juridische positie in te schatten?

Lees meer