De uitvoering van een contract na aanbesteding loopt vaak niet zoals gewenst. Soms is beëindiging van de overeenkomst onoverkomelijk, maar meestal niet gewenst. Het kost veel geld en energie en meestal is een nieuwe aanbesteding noodzakelijk.

Integraal conflictmanagement waarbij (uitvoerings-)geschillen binnen een organisatie intelligent worden opgelost voorkomt voortijdige beëindiging van overheidscontracten waarbij een goede commerciële relatie wordt behouden. Tijdens de kennissessie wordt inzicht gegeven in de escalatie van conflicten en de efficiënte aanpak hiervan. Zie hier voor het volledige programma dat wordt uitgevoerd door de Aanbestedingsacademie.