Wat kan Chantal jou bieden?

Bartels |Bemiddeling

Bij samenwerkingen

Soms loopt een samenwerking tussen partners of collega’s stroef. Er ontstaan wrijvingen en onbegrip waardoor goede samenwerking wordt belemmerd en er onvoldoende resultaten worden behaald. Chantal kan als onafhankelijke mediator ondersteunen om het proces weer glad te trekken zodat betrokkenen weer gemotiveerd en met plezier verder kunnen.

  • bijvoorbeeld wanneer je steeds maar weer met dezelfde collega een strijd voert en er samen niet meer uit komt of het gewoon echt niet klikt tussen jullie, maar samenwerking noodzakelijk is, waardoor het werkplezier en de resultaten achterblijven.
  • bijvoorbeeld wanneer binnen het team een concreet geschil over bijvoorbeeld werkwijze of aanpak maar niet kan worden opgelost.

Bij aanbestedingen

Soms loopt een aanbestedingsprocedure of de uitvoering van de overeenkomst anders dan gewenst. Er ontstaan discussies of conflicten die het proces en de uitvoering belemmeren. Chantal kan als onafhankelijke mediator ondersteunen om het proces weer glad te trekken zodat betrokkenen weer verder kunnen.

  • bijvoorbeeld wanneer u samen met andere afdelingen (inkopers met technische mensen en/of juristen) tot een gezamenlijk stuk (bestek, aanbestedingsdocument etc) moet komen, maar het lukt niet, omdat niet “dezelfde taal” wordt gesproken.
  • bijvoorbeeld wanneer bij de uitvoering van de opdracht problemen ontstaan met de opdrachtnemer over de uitvoering en partijen gezamenlijk aan een constructieve oplossing willen werken.

Wanneer mediation geen passend middel is, maar een aanbestedingsadvocaat nodig is, dan heeft Chantal hiervoor een samenwerking met Bartels Sueters Aanbestedingsadvocaten en Inkoopperspectief.

…………………………………………………………………………….

Bartels | Coaching

Coaching van teams

Miscommunicatie is een van de grootste problemen binnen teams en organisaties. Het elkaar niet kunnen verstaan en het niet met elkaar kunnen oplossen. Veel mensen vermijden de dialoog. De dialoog is naast vertrouwen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid de basis van goede teamsamenwerking. Als de teamleden elkaar niet vertrouwen zijn ze ook niet bereid om open en constructieve discussie . Terwijl dit nodig is om als team verder te ontwikkelen.

Het team kan dan gebaat zijn met het verder ontwikkelen van bepaalde vaardigheden zoals bijvoorbeeld:

  • effectief nemen van teambesluiten
  • efficiënter communiceren, waaronder het voeren van dialogen.
  • omgaan met bijvoorbeeld feedback, emoties en weerstand

Een specifieke op maat gemaakte training voor het team is dan wat nodig is om het team te ontwikkelen.

Chantal begeleidt teams verder te ontwikkelen zodat een team kan groeien.

Coaching bij stress en burnout

Burnout ontstaat niet van de ene op de andere dag, het is een geleidelijk proces. Als overmatige stress en burn-out dreiging vroegtijdig herkend worden en de juiste begeleiding wordt gegeven kunnen de negatieve gevolgen beperkt of zelfs voorkomen worden. Coaching richt zich als een positief veranderingsproces op het herstel van vitaliteit, het verkrijgen van zelfinzicht en het verstevigen van iemands kracht.

Chantal coacht en begeleidt cliënten en teams die last ervaren van stress en verlangen naar een duurzame aanpak hiervan en bereid zijn om naar zichzelf te kijken.

Voorlichting aan leidinggevenden omtrent stress en burn-out preventie kan hier ook deel van uitmaken.

Chantal werkt als mede-oprichter van Burnout Preventie Brabant, een multi-disciplinair samenwerkingsverband van professionals voor duurzame aanpak van stressklachten en preventie van burnout.

…………………………………………………………………………….